Можности за анкетари

# Ако си заинтересиран за истражувања на јавното мислење, за телефонски или теренски анкети и за истражувања на пазарот, контактирај не, па во зависност од потребите, можностите и искуството, би можел да станеш дел од нашиот тим и да се стекнеш со драгоцено искуство;
# Учеството во анкетите е целосно платено, со цена која варира во зависност од видот и обемот на анкетата;
# Ја поттикнуваме половата, етничката, религиозната, класната и културната разноликост на анкетарите. Посебни можности нудиме за хендикепирани лица за спроведување на телефонски анкети, како и за лица кои доаѓаат од семејства со пониски примања.

xfsd