Можности за волонтери

# Ако си заинтересиран за учество во различни проекти на нашата организација, контактирај не, па во зависност од потребите, можностите и искуството, би можел да станеш дел од нашиот тим и да се стекнеш со драгоцено искуство;

# Ја поттикнуваме половата, етничката, религиозната, класната и културната разноликост на волонтерите. Посебни можности нудиме за хендикепирани лица за спроведување на телефонски анкети, како и за лица кои доаѓаат од семејства со пониски примања.