Вести

Објавени трудови на м-р Благој Ѓелевски

„Европското Единство во Средниот Век под Услови на Надворешна Воена Закана”, на македонски и англиски јазик, објавен во списанието ЕВРОДИЈАЛОГ Бр.13 (2011). Линк до текстот  „Проектот ДЕЗЕРТЕК и неговото Влијание врз Политичката Интеграција и Институционализација на ЕУ”, на македонски и англиски јазик, објавен во списанието ЕВРОДИЈАЛОГ Бр.15 (2011). Линк до текстот  „Подобрување на Ефикасноста при Менаџирање Повеќе …