Вести

Извештај од анализата за делницата Демир Капија – Смоквица

Во месеците јануари и февруари 2016-та година, тимовите на Институт Квантум Прима и Регионален Центар за Одржлив Развој, секако под менторство на м-р Емил Шурков од Центарот за Истражување и Креирање Политики, изработија детална кост бенефит анализа за делницата Демир Капија – Смоквица. Главна цел на анализата беше да ги детектира и спореди сите трошоци и Повеќе …

Резултати од анкетата за проектот „Кост-бенефит анализа за делницата Демир Капија – Смоквица“

N = 10 сопственици на фирми од секторите транспорт и логистика, туризам и малопродажба. Спроведена од 11-20 јануари 2016 година од страна на КВАНТУМ ПРИМА 1) Во која дејност работите? 2) Колку често ја користите делницата Демир Капија – Смоквица? 3) Колкав процент од вашиот бизнис зависи од користењето на делницата Демир Капија – Смоквица? Повеќе …