Вести

Резултати од анкетата за проектот „Кост-бенефит анализа за делницата Демир Капија – Смоквица“

N = 10 сопственици на фирми од секторите транспорт и логистика, туризам и малопродажба. Спроведена од 11-20 јануари 2016 година од страна на КВАНТУМ ПРИМА 1) Во која дејност работите? 2) Колку често ја користите делницата Демир Капија – Смоквица? 3) Колкав процент од вашиот бизнис зависи од користењето на делницата Демир Капија – Смоквица? Повеќе …