Резултати од анкетата за проектот „Кост-бенефит анализа за делницата Демир Капија – Смоквица“

N = 10 сопственици на фирми од секторите транспорт и логистика, туризам и малопродажба.

Спроведена од 11-20 јануари 2016 година од страна на КВАНТУМ ПРИМА

1) Во која дејност работите?

1

2) Колку често ја користите делницата Демир Капија – Смоквица?

2

3) Колкав процент од вашиот бизнис зависи од користењето на делницата Демир Капија – Смоквица?

3

4) Дали со отварањето на автопатот ќе се зголеми користењето на оваа рута за вашите бизнис потреби?

4

5) (ако да) Колку процентуално ќе се зголеми користењето на оваа рута за работи поврзани со вашиот бизнис?

5

6) Каков ефект генерално, според вас, ќе има изградбата на автопатот Демир Капија – Смоквица, за вашиот бизнис?

6

7) Колку процентуално очекувате да се зголеми приходот на вашата компанија со користењето на новиот автопат?

7

8) Колку процентуално очекувате да ви се намалат годишните трошоци со користењето на автопатот (гориво, амортизација, одржување на возила итн.)?

8

Компании учесници во анкетата:

1.Зоки Трансшпед (транспорт и шпедиција) – контакт лице: Ванчо Пауновски – 075-950-025;

2.Мармис Транс (транспорт и шпедиција)- контакт лице: Душко Пауновски – 071-259-643;

3.ДАЈО Турс (туристичка агенција) – контакт лице: Влатко Наумов – 075-927-914;

4.ЦАЈО Транс (транспорт и шпедиција) – контакт лице: Љупчо Каракамишев – 070-324-112;

5.Цаком комерц (транспорт) – контакт лице: Зоран Нацев – 043-412-462;

6.Кам смарк ДОО (јавен превоз) – контакт лице: Оливер Колев – 070-257-555;

7.Џинов АМГ ДООЕЛ (трговија) – контакт лице: Марјан Џинов – 078-409-429;

8.Патник АЦ ( туристичка агенција) – контакт лице: Павлинка Белева – 034-216-901;

9.АЛБИ ДООЕЛ (транспорт) – контакт лице: Александар Младенов – 071-239-111;

10.Анивер ДООЕЛ (трговија) – контакт лице: Драган Ѓорѓиов – 078-394-053.


Подржано од: Институт Finance Think и Британска Амбасада Скопје

0ceb93c FCO_BE_MK_SKP_PS_RGB-2