Настан во Крушево: Запознавање и дебата со младите за Буџетот за 2018 година

На 27 декември 2017 (вторник), во Домот на културата во Крушево, се одржа отворена дебата со младите, каде присутни беа градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски, претседателот на Советот Тома Петроски и Сотир Габелоски (односи со јавност во општина Крушево). На дебатата беше присутен и Благој Ѓелевски, претставник од Институт Finance Think и мрежата Фискаст.

Дебатата која е остварена по иницијатива на една од неформалните иницијативи на младите во Крушево, започна во 16 часот.

Присутните млади имаа прилика да чујат какви тела има општината и како истата функционира. Исто така беа запознаени и со Буџетот за 2018 година и можеа да постават прашања и да дадат предлози за Буџетот за наредната година.

Настанот беше најавен на следнава фејсбук страна:

https://www.facebook.com/events/160389207912862

Присутните млади генерално се интересираа и ги предлагаа следниве работи:

  • За следна година за се изготви граѓански буџет кој ќе биде поразбирлив за сите;
  • Да се издвои посебна ставка во буџетот која ќе биде наменета само за младите;
  • Младите повеќе да бидат вклучени во процесот на донесување одлуки во општината и во процесот на планирање буџет. т.е. почесто да се одржуваат вакви слични средби со градоначалникот и одговорните во општината.