Вести

Извештај од анализата за делницата Демир Капија – Смоквица

Во месеците јануари и февруари 2016-та година, тимовите на Институт Квантум Прима и Регионален Центар за Одржлив Развој, секако под менторство на м-р Емил Шурков од Центарот за Истражување и Креирање Политики, изработија детална кост бенефит анализа за делницата Демир Капија – Смоквица. Главна цел на анализата беше да ги детектира и спореди сите трошоци и Повеќе …

Резултати од анкетата за проектот „Кост-бенефит анализа за делницата Демир Капија – Смоквица“

N = 10 сопственици на фирми од секторите транспорт и логистика, туризам и малопродажба. Спроведена од 11-20 јануари 2016 година од страна на КВАНТУМ ПРИМА 1) Во која дејност работите? 2) Колку често ја користите делницата Демир Капија – Смоквица? 3) Колкав процент од вашиот бизнис зависи од користењето на делницата Демир Капија – Смоквица? Повеќе …

Работилница за кост-бенефит анализа и надзор на јавни финансии

Успешно завршија работилниците за идентификување политики што вклучуваат трошење јавни пари и кост-бенефит анализа, во рамки на ФИСКАСТ-НЕТ – мрежата од економски експерти, економски тинк тенкови и таргет граѓански организации, во Крушево, 20-22 Ноември 2015. Мрежата е формирана во склоп на истоимениот проект што Finance Think го спроведува со поддршка од British Embassy Skopje. Учество Повеќе …

Индекс за добро управување во Македонија

ИНДЕКС ЗА ДОБРО УПРАВУВАЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА 10 јули 2015              Во периодот од 2 до 5 Јули 2015 година  претставниците на ЦЕРИ и ПОЛИТЕА и останати невладини организации беа дел од Работилницата за добро управување на национално ниво која е во организацја на ЦИКП од Скопје и се одржа во хотелот  Гарден Повеќе …

Семинар: Via you to yOUR youth

СЕМИНАР: VIA YOU TO YOUR YOUTH 19 јуни 2015 24 enthusiastic young people gathered in “impossible-to-pronounce-even-for-estonians” Väiko-Härmä village to discuss about the possibilities of social entrepreneruship and together initiate ideas which could be developed into reality. The aim of training course “Via you to yOUR youth” was to support youth initative through increasing the competencies of youth leaders Повеќе …