Новости

Индекс за добро управување во Македонија

ИНДЕКС ЗА ДОБРО УПРАВУВАЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА 10 јули 2015              Во периодот од 2 до 5 Јули 2015 година  претставниците на ЦЕРИ и ПОЛИТЕА и останати невладини организации беа дел од Работилницата за добро управување на национално ниво која е во организацја на ЦИКП од Скопје и се одржа во хотелот  Гарден Повеќе …

Семинар: Via you to yOUR youth

СЕМИНАР: VIA YOU TO YOUR YOUTH 19 јуни 2015 24 enthusiastic young people gathered in “impossible-to-pronounce-even-for-estonians” Väiko-Härmä village to discuss about the possibilities of social entrepreneruship and together initiate ideas which could be developed into reality. The aim of training course “Via you to yOUR youth” was to support youth initative through increasing the competencies of youth leaders Повеќе …