Вести

Дебата за буџетот за 2019 на Општина Кавадарци

Расправата со дискусијата ја организираа невладините Квантум Прима и Finance Think, како дел од Мрежата FISCAST, која има за цел потикнување на учеството на граѓаните во буџетскиот процес, како и поголема транспарентност за Буџетот на Општина Кавадарци. На присутните им се обрати претставникот на невладината Finance Think и Мрежата FISCAST- Иван В’чков, кој во кратки Повеќе …

Објавени трудови на м-р Благој Ѓелевски

„Европското Единство во Средниот Век под Услови на Надворешна Воена Закана”, на македонски и англиски јазик, објавен во списанието ЕВРОДИЈАЛОГ Бр.13 (2011). Линк до текстот  „Проектот ДЕЗЕРТЕК и неговото Влијание врз Политичката Интеграција и Институционализација на ЕУ”, на македонски и англиски јазик, објавен во списанието ЕВРОДИЈАЛОГ Бр.15 (2011). Линк до текстот  „Подобрување на Ефикасноста при Менаџирање Повеќе …

Краток хронолошки приказ за изборот на изведувач за градба на делницата Демир Капија – Смоквица

Гледано хронолошки, постапката за избор на изведувач одеше по следниот редослед: На 20 септември 2011година е потпишан Договорот за заем со Европската банка за обнова и развој, во износ од 107 милиони евра за изградба на делницата Демир Капија- Смоквица; На 31 август 2011 година е распишан тендер за изградба на делницата Демир Капија-Смоквица, кој траел Повеќе …