Објавени трудови на Вуко Мелов

  1. „Невработеноста во Република Македонија најголем социоекономски проблем , на македонски јазик, објавен на сајтот на Универзитетот Св. Климент Охридски, како добитник на второ место на конкурсот за трудови. Линк до текстот